Wij voorzien Fitrum en Allframe van Fineo vacuüm isolatieglas
Wij voorzien Fitrum en Allframe van Fineo vacuüm isolatieglas

Privacy Statement

Synergy Glas BV respecteert de privacy van alle bezoekers van de website

Synergy Glas BV hecht veel waarde aan uw privacy. Synergy Glas BV geeft de door u strekte persoonsgegevens niet door aan andere partijen, tenzij u hier nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven of hiertoe een verplichting bestaat op basis van wet- of regelgeving.

Begrippen

Hieronder worden enkele definities gegeven van veel gebruikte termen in dit statement:

 • Synergy Glas BV – Adres: Burgemeester van der Borchstraat 2, 7451 CH Holten, Nederland
 • Persoonsgegeven: elk gegeven over een natuurlijke persoon of gegeven dat herleidbaar is tot een bepaalde persoon.
 • Verwerken van persoonsgegevens: elke handeling met betrekking tot het omgaan met persoonsgegevens, bijvoorbeeld verzamelen, vastleggen, verstrekken en vernietigen.
 • Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw apparatuur (bijvoorbeeld uw computer) achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer of Google Chrome) om deze cookies op uw apparatuur op te slaan.
 • IP-adres is een Internet Protocol adres dat verwijst naar een unieke bestemming op internet. Dit kan betekenen dat het IP-adres in bepaalde gevallen direct naar de computer van de bezoeker is te herleiden. Het IP-adres is essentieel om de pagina’s via internet naar de juiste computer te sturen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Synergy Glas BV conformeert zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Synergy Glas BV behandelt de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid.

Gegevensverzameling

Synergy Glas BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Synergy Glas BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Synergy Glas BV analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Communicatie

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar Synergy Glas BV verzendt, is het mogelijk dat die berichten bewaard worden. Soms wordt naar uw persoonlijke gegevens, die voor de desbetreffende situatie relevant zijn, gevraagd. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Synergy Glas BV zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover zij beschikt, tenzij dit noodzakelijk is voor uw vraag.

Deze website maakt gebruik van cookies

Op de website worden verschillende soorten cookies gebruikt, bij het gebruik van deze website gaat u akkoord met het cookiebeleid:

 • Functionele cookies
  Synergy Glas BV gebruikt functionele cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken (bijvoorbeeld het onthouden van informatie over verschillende webpagina’s) en om bepaalde gebruikersinstellingen of -voorkeuren te bewaren, zodat uw gebruik van onze websites kan worden geoptimaliseerd. Deze cookies zijn noodzakelijk om de website naar behoren te laten functioneren.
 • Social Media cookies
  Synergy Glas BV geeft u de mogelijkheid om de informatie, aanwezig op de websites, te delen via social media. Daarvoor kunt u gebruik maken van de social media buttons (dit zijn onder andere Facebook,  LinkedIn  en  Twitter). Voor de website geldt dat een social media cookie pas wordt geplaatst op het moment dat u op de social media button klikt. Voor de cookies die daarna door de social media-partijen worden geplaatst en de mogelijke informatie die zij verzamelen, wordt u verwezen naar de informatie beschikbaar op hun eigen website. De verklaringen van de social media-partijen kunnen regelmatig wijzigen. Daarop heeft Synergy Glas BV geen invloed.
 • Analytische cookies
  Gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag wordt voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over Synergy Glas BV producten en diensten gebruikt. De door u op deze wijze beschikbaar gestelde informatie wordt door Synergy Glas BV alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.

Google Analytics

Synergy Glas BV maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres, waarbij het laatste octet gemaskeerd is) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Nadere informatie vindt u via de volgende link: http://www.google.com/policies/privacy/partners.

Met Google is een verwerkersovereenkomst afgesloten. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt of gebruiken voor andere Google diensten (gegevensdeling staat uit).

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 • Cookies van derden
  U gaat akkoord met het cookiebeleid als u gebruik maakt van deze website. Synergy Glas BV kan gebruik maken van cookies van derden voor advertentiedoeleinden of marketing communicatie. Derde partij adverteerders gebruiken cookies om de effectiviteit van advertenties te meten en om advertentie inhoud te personaliseren. Informatie die mogelijkerwijs door derde partij adverteerders verzameld worden, kunnen geolocatie- of contactgegevens bevatten.

Blokkeren van cookies

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. U wordt erop gewezen dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Rechten van bezoekers

U heeft de mogelijkheid gebruik te maken van uw rechten zoals inzage, correctie, verzet, verwijdering en het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

Om inzage van uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft Synergy Glas BV verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of wijziging en onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en verlies.

Functioneren van deze website

Synergy Glas BV garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Synergy Glas BV is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Synergy Glas BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Algemene voorwaarden

Voor de algemene voorwaarden van Synergy Glas BV wordt u verwezen naar onze algemene voorwaarden.

Veranderingen

Synergy Glas BV past dit document van tijd tot tijd aan. Eventuele veranderingen in dit document zullen op deze pagina worden weergegeven. In het geval van belangrijke aanpassingen zult u geïnformeerd worden op het moment dat u onze websites bezoekt. Wanneer veranderingen aangebracht worden, wordt de hierboven vermelde datum van herziening aangepast, en de aangepaste of gewijzigde versie geldt voor u en uw gegevens per de datum van herziening. U wordt geadviseerd dit statement met enige regelmaat te bekijken, zodat u steeds op de hoogte bent van de manier waarop uw gegevens beschermd worden.

Contactinformatie

Mocht u na het lezen van dit document nog vragen hebben over de bescherming van uw privacy tijdens uw bezoeken aan de website, neem dan contact op met ons via e-mail: info@synergyglas.nl

Disclaimer

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van deze voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn. Synergy Glas BV sluit alle aansprakelijkheden uit ten aanzien van het gebruik van de Synergy Glas-websites, de geplaatste cookies of voor handelingen van derden die persoonlijke gegevens verwerken zonder instructie van Synergy Glas BV.

Hoewel alle gegevens op deze website met zorg zijn samengesteld en ons inziens uit betrouwbare bron afkomstig zijn, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden ten aanzien van de juistheid ervan. Het is onder andere mogelijk dat vlak voor het aanbrengen van een vermelding op de website feiten zijn veranderd. Synergy Glas BV kan hiervoor op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld. Alle informatie op deze website wordt geheel vrijblijvend gegeven. Aan de gegevens op deze site kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Niets van deze uitgave mag op enigerlei wijze worden gereproduceerd of vermenigvuldigd zonder voorafgaande toestemming van Synergy Glas BV.

Versie: april 2022